Poradnictwo dla początkujących – warsztat doradcy kariery:


Cele szkolenia:

 

 • Poznanie zakresu wiedzy niezbędnej w profesjonalnym doradztwie kariery
 • Uporządkowanie i pogłębienie informacji na temat teorii kariery oraz rozwoju zawodowego
 •  Zrozumienie charakterystycznych dla doradcy zawodu problemów i dylematów etycznych
 • Poznanie właściwego dla siebie stylu pracy z klientem
 • Udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego
 • Opanowanie umiejętności miękkich umożliwiających efektywną pracę doradcy kariery
 • Poznanie technik antystresowych oraz zasad radzenia sobie z trudnym klientem
 • Zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy 

Zakres tematyczny:

 • Kompendium wiedzy i umiejętności doradcy kariery
 • Samoświadomość własnej roli
 • Style pracy doradcy oraz autodiagnoza własnego stylu
 • Profesjonalne przygotowanie się do spotkania z klientem
 • Automotywacja w pracy doradcy kariery
 • Wizerunek, który budzi zaufanie
 • Trening Inteligencji Emocjonalnej pod kątem pracy z trudnym klientem
 • Zarządzanie własną energią i czasem
 • Techniki antystresowe

Ilość godzin:  12h

Prowadzący:  Edyta Płatek

Metoda szkolenia:  Szkolenie jest prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, zgodnymi ze specyfiką przyswajania wiedzy przez osoby dorosłe:  gry i symulacje, dyskusje grupowe, burze mózgów,  case study, odgrywanie ról oraz mini wykład wzbogacony prezentacją multimedialną.