Profesjonalizacja pracy doradcy zawodowego:


Zakres tematyczny:

  • Zawodoznawstwo i klasyfikacja zawodów.
  • Poszukiwanie informacji z wykorzystaniem różnych źródeł.
  • Pojęcie komunikacji i uwarunkowania jej efektywności.
  • Techniki prowadzenia rozmowy doradczej.
  • Wywiad strukturyzowany.
  • Jakość procesu doradczego.
  • Europejskie Vademecum całożyciowego doradztwa kariery.

 

Szkolenia