Informacja zawodowa i jej zastosowania w pośrednictwie pracy:


Zmiany w strukturze zawodowej i ich społeczne konsekwencje na przykładzie dynamicznie rozwijających się sektorów.

Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji w pośrednictwie

 • Metody pozyskiwania informacji.
 • Źródła informacji.
 • Selekcja informacji.

Wymagania pracodawców w wybranych sektorach, na wybranych stanowiskach

 • Profil osobowościowy w kluczowych zawodach w wybranym sektorze, na wybranych stanowiskach.
 • Pożądane cechy charakteryzujące kandydata do pracy w wybranym sektorze, na wybranym stanowisku.
 • Niezbędne kompetencje do pracy w wybranym sektorze, na wybranym stanowisku.

Metodologia tworzenia opisów zawodów i opisów stanowiska pracy – praktycznewykorzystanie w pośrednictwie

 • Opis stanowiska pracy.
 • Opis zawodu:

- struktura charakterystyki zawodowej
- zasady prowadzenia wywiadu

Narzędzia do opisu zawodów

 • Kwestionariusz KASP i KAZ – opisywanie zawodu.
 • Kwestionariusze do opisu stanowisk pracy.
 • Opisywanie nowych zawodów.