Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje specjalistyczne szkolenia grupowe i indywidualne z autorskich metod i narzędzi diagnozy dla przedsiębiorców - pracodawców ,instytucji rynku pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY FORUM

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

logo_kdd

Projekt „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

 

Cel główny projektu:

Przygotowanie kadry 3795 osób (3170 kobiet, 625 mężczyzn) realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr 2 (woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) w okresie do końca VIII 2023 r. do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Oferta projektu:

Zadanie 1 – Szkolenia województwo warmińsko-mazurskie:

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 582 osób z województwa warmińsko-mazurskiego, minimum 37 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę.

Zadanie 2 – Szkolenia województwo mazowieckie:

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 1894 osób
z województwa mazowieckiego, minimum 128 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę

Zadanie 3 – Szkolenia województwo łódzkie:

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 890 osób z województwa łódzkiego, minimum 61 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę.

Zadanie 4 – Szkolenia województwo podlaskie:

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 429 osób z województwa podlaskiego, minimum 30 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę. 

Szkolenia mają na celu przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach projektu będą osoby realizujące doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z terenu makroregionu nr II obejmującego woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie. Grupę docelową stanowi minimum 3795 osób.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty z zastrzeżeniem, że będzie skierowana do osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z terenu makroregionu nr II obejmującego woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie.

Będzie prowadzona w trybie ciągłym od 2 do 17 miesiąca trwania projektu.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 • Etap 1: Zgłoszenie Uczestnika/czki poprzez wypełnienie Formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie internetowej: www.kompetencjedladoradcow.pl, www.kompetencjedladoradcow.eu wraz ze złożeniem wymaganej dokumentacji na etapie rekrutacji, m.in. oświadczenie potwierdzone przez dyrektora/osobę upoważnioną w placówce edukacyjnej, gdzie swoje obowiązki wykonuje osoba realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w celu potwierdzenia wykonywania ww. obowiązków. Projektodawca dopuszcza także możliwość złożenia Formularza rekrutacyjnego papierowo w siedzibie Biura projektu bądź Oddziału Biura bądź korespondencyjnie.
 • Etap 2: Weryfikacja zgłoszenia, ewentualne uzupełnienia/wyjaśnienia – telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia po dokonaniu wstępnej weryfikacji.
 • Etap 3: Potwierdzenie przyjęcia – oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w projekcie.
 • Etap 4: Potwierdzenie/ustalenie terminów działań w projekcie.
 • Etap 5: Stworzenie listy Uczestników Projektu, ewentualnie listy rezerwowej
  w przypadku większej liczby uczestników chętnych do udziału w projekcie.

 

Termin naboru:

Rekrutacja prowadzona w trybie ciągłym od 04.2022 r. do 08.2023 r.

e-mail projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa projektu:

www.kompetencjedladoradcow.pl

www.kompetencjedladoradcow.eu

 

Kryteria formalne:

 1. wykonywanie obowiązków osoby realizującej zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach: podstawowych i/lub liceach ogólnokształcących i/lub technikach i/lub branżowych szkołach I stopnia.
 2. wykonywanie ww. obowiązków na terenie makroregionu nr 2 (tj. na terenie: woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego).

Kryteria premiujące:

 1. osoba realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego powyżej 5 lat w danej placówce edukacyjnej: + 10 pkt.
 2. osoba wykonująca pracę w szkołach znajdujących się na terenie objętym Pakietem dla średnich miast realizowanym w ramach (SOR): + 8 pkt.
 3. osoba z niepełnosprawnościami: + 5 pkt
 4. kobieta: + 5 pkt.

Kryteria premiujące będą stosowane tylko w przypadku większej ilości osób chętnych na dane szkolenie (w danym dniu/miejscowości) niż planowana liczba miejsc, ewentualnie
w przypadku znacznie większego zainteresowania Projektem.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2022 r. do  31.08.2023 r.

Efekt projektu: 

 • Odsetek szkół, realizujących doradztwo zawodowe, w których podniesiono jakość świadczonych usług w tym zakresie: 50%.
 • Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego opracowanych w ramach programu: 3795.

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partnerzy:

 1. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
  ul. dr. Stefana Kopcińskiego 29
  90-142 Łódź
  tel. 42 678 33 78
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Narodowe Forum Doradztwa Kariery
  ul. Aleje Jerozolimskie 51 lok. 9
  00-697 Warszawa
  tel. 12 633 08 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 5A
  19-300 Ełk
  tel. 87 621 10 71
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wartość projektu: 5 230 164,35 zł

Wartość dofinansowania z UE: 5 230 164,35 zł

FE_POWER

 

Partnerzy


avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.