Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje specjalistyczne szkolenia grupowe i indywidualne z autorskich metod i narzędzi diagnozy dla przedsiębiorców - pracodawców ,instytucji rynku pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY NFDK

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

Nr RPPD 02.02.00-20-0118/18  Okres realizacji: 01.08.2019 - 31.07.2021r.

Informujemy, iż projekt pt. „Mamo! Tato! Praca Wraca! Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej” złożony przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie w partnerstwie z Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” z siedzibą w Białymstoku otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa”, Działanie 2.2 „Działania na rzecz równowagi praca-życie”, Priorytet inwestycyjny 8.4 „Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę”.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 30 rodziców/opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech przez zwiększenie dostępności opieki żłobkowej w mieście Białystok poprzez utworzenie 24 miejsc da dzieci w nowym żłobku. Cel zostanie osiągnięty do 31.07.2021 roku a 24 miejsca w żłobku będą utrzymane minimum do 1 sierpnia 2023roku.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Partnerzy


avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.