Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje specjalistyczne szkolenia grupowe i indywidualne z autorskich metod i narzędzi diagnozy dla przedsiębiorców - pracodawców ,instytucji rynku pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY FORUM

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

Nr RPPD 02.02.00-20-0054/16. Okres realizacji: 01.10.2016 - 30.09.2018

Informujemy, iż projekt pt. „Programy Równowaga Praca-Życie jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców” złożony przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie w partnerstwie z Instytutem Rynku Pracy i Edukacji w Białymstoku otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa”, Działanie 2.2 „Działania na rzecz równowagi praca-życie”, Priorytet inwestycyjny 8.4 „Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę”.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do końca IX 2018 r. w 20 organizacjach z sektora publicznego z woj. podlaskiego Programów Równowaga Praca-Życie, ze szczególnym uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia przyjaznych rodzinie, ułatwiających podtrzymanie zatrudnienia opiekunów dzieci do lat 3, powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, oraz aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 pozostających bez zatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • pracodawców z sektora publicznego - powiatowe urzędy pracy z województwa podlaskiego
  • osoby zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego pełniące funkcje opiekuńcze nad dzieckiem do lat 3, które przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub pozostają bez zatrudnienia.

Formularz Rekrutacyjny Pracodawcy (przejdź)
FORMULARZ REKRUTACYJNY OPIEKUNA DZIECKA DO LAT 3 (przejdź)
Regulamin (przejdź)
2_Regulamin rekrutacji pracodawców z sektora publicznego (przejdź)
3_Regulamin rekrutacji pracodawców z sektora publicznego (przejdź)
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 (przejdź)
2_REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 – aktualizacja z dn. 05.12.2016 (przejdź)
3_REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 – aktualizacja z dn. – 13.04.2017 (przejdź)
Opis projektu (przejdź)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PRPZ/2017 z dnia 24.02.2017 r. prowadzone  w trybie zasady konkurencyjności

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

OPIS PROJEKTU
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2


 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PRPZ/2017 z dnia 24.07.2017 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług indywidualnego doradztwa zawodowego  dla 12 uczestników/uczestniczek jako aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3. pozostających bez zatrudnienia w ich powrocie do pracy polegającego na wypracowaniu i monitorowaniu IPD w kontekście powrotu do pracy doradztwa zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu „PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców”.

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3
INFORMACJA O WYNIKACH


 

 

Partnerzy


avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.