Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie poradnictwa zawodowego oraz autorskich metod i narzędzi dla doradców zawodowych, liderów Klubów Pracy i pośredników pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY FORUM

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

Sample image

Aktualności:

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego i Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku do 30.06.2018r. w zakresie kształcenia ogólnego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 200 uczniów (106 K) Zajęć wyrównawczych, podnoszących kompetencje i rozwijających zainteresowania ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, z języka angielskiego, rozwijania umiejętności istotnych przy podejmowaniu decyzji edukacyjno- zawodowych.


Okres realizacji: 01.01.2017 do 30.06.2018.
Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice oraz nauczycieli/ki z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku oraz z Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku do udziału w projekcie.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI (przejdź)
KARTAZGŁOSZENIOWA PG1 (przejdź)
KARTAZGŁOSZENIOWA PG1 (przejdź)


Zapytanie ofertowe:


OGŁOSZENIE (przejdź)
ZAPYTANIE OFEROWE (przejdź)
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (przejdź)
Zał. nr 2 Oświadczenie (przejdź)

 

Wyniki:


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA (przejdź)

 

 

 

 

Partnerzy

wsu
avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.