Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje specjalistyczne szkolenia grupowe i indywidualne z autorskich metod i narzędzi diagnozy dla przedsiębiorców - pracodawców ,instytucji rynku pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY FORUM

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Projekt wspiera proces uczenia się nauczycieli i studentów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny oraz indywidualizacji procesu uczenia się. Zostaną doposażonych sześć pracowni przedmiotowych, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów białostockich Uczelni o specjalizacji nauczycielskiej.
Dzięki współpracy z partnerami (Uniwersytetem w Białymstoku, Podlaskim Kuratorem Oświaty, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Poradnią Psychologiczną nr 2) szkoła ćwiczeń będzie miejscem rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli, którzy stosują w swojej pracy ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, wychowawcze.
2SLO stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.
Projekt nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka szkoła ćwiczeń ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Okres realizacji: od 01.09.2020 do 31.08.2022

Środki finansowe: 1 346 861,72 zł

Wnioskodawca/Lider projektu: Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Białymstoku

Partner Projektu:
Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie

Szczegółowe informacje: https://2slo.bialystok.pl/projekty/bialostocka-szkola-cwiczen/


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BSC/ POWER/ 2020
Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty pełnienia funkcji eksperta przedstawiciela instytucji wspomagania -członka Zespołu ds. Rozwoju Szkoły Ćwiczeń ( 2 os.) w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka szkoła ćwiczeń”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 - formularz

Model szkoły ćwiczeń


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/BSC/ POWER/ 2020

Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty na pełnienia funkcji eksperta przedstawiciela szkoły wyższej -członka Zespołu ds. Rozwoju Szkoły Ćwiczeń ( 2 os.) w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka szkoła ćwiczeń”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz

Model szkoły ćwiczeń

Informacja o wybranym wykonawcy


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/BSC/ POWER/ 2020

Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty na pełnienia funkcji Lidera Szkoły Ćwiczeń -członka Zespołu ds. Rozwoju Szkoły Ćwiczeń w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka szkoła ćwiczeń”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz

Model szkoły ćwiczeń


ZAPYTANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 1/20220BSC

Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty na usługi informatycznej w zakresie opracowania narzędzia internetowego do diagnozy kompetencji kluczowych w ramach projektu „Białostocka szkoła ćwiczeń” nr POWR.02.10.00-00-3033/20, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe

Formilarz

Notatka


logo

Partnerzy


avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.